RSS    

   Реферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

2. Модифікація індексу РМА по Парма (C. Parma, 1960).    

Методика визначення індексу РМА аналогічна, однак оцінка значень виражається у відсотках за формулою:

             S   х  100

РМА% = ¾¾¾¾¾¾ ,

            3  х   n

де S - сума найвищих балів біля кожного зуба;

     n - число обстежуваних зубів (у віці 6-11 років  -24 зуба, 12-14 років - 28, з 15 років і більше - 30 зубів).

Оцінка результатів. Значення індексу РМА% коливаються від 0 до 100%:

до 25% - легкий ступінь гінгівіту;

25-50% - середній ступінь гінгівіту;

більш 50% - важкий ступінь гінгівіту.

Приклад 15.  Беремо за основу вихідні дані, наведені в прикладі 14.

РМА% = (39 х 100) : (3 х 30) = 3900:90 = 43,3%.

Висновок: гінгівіт середнього ступеня (або інтенсивність запального процесу при пародонтиті складає 43,3%).

Приклад 16.

Застосування індексу РМА як оцінний критерій ефективності проведеного лікування:

- при первинному обстеженні індекс РМА = 43,3%;

- після курсу лікування РМА = 2,5%.

3. Йодне число Свракова (1962).

Методика визначення. Розчином Шіллера-Писарєва змазують ясна в області шести нижніх фронтальних зубів. Показники індексу визначаються по фарбуванню ясен в ділянці кожного зуба з максимальним значенням:

0 - немає фарбування ясен;

2 - пофарбовані сосочки;

4 - пофарбована крайова частина ясен;

8 - пофарбована прикріплена частина ясен.

Обчислення йодного числа Свракова проводять за  формулою:

          S

ЙЧС = ¾¾¾ ,

         n

де S - сума максимального значення біля кожного зуба;

     n - число обстежуваних зубів (6).

4. Індекс РМА в модифікації Балчевой і Атанасовой (Е.Н. Балчева, Е.П. Атанасова, 1981).

Автори пропонують свої критерії індексу РМА.

Для ясенного сосочка (Р):

0 - без ознак запалення;

1 - легкий набряк і незначне збільшення сосочків;

2 - збільшення сосочків і кровоточивість при натисненні;

3 - збільшення сосочка зі спонтанною кровоточивістю;

4 - виразка сосочка;

5 - атрофія і загибель сосочка внаслідок запального процесу.

Для крайових ясен (М):

0 - без ознак запалення;

1 - легке збільшення без кровоточивості;

2 - набряк, кровоточивість при натисненні;

3 - набряк, спонтанна кровоточивість;

4 - виразка;

5 - відшарування крайових ясен до рівня емалево-цементної межі внаслідок запального процесу.

Для альвеолярних ясен (А):

0 - блідо-рожевого кольору з зернистою поверхнею;

1 - легкий набряк із утратою зернистості і невеликою зміною кольору;

2 - явний набряк альвеолярних ясен з вираженою гіперемією, виникнення кишені;

3 - утворення кишені.

5. Індекс Műchlemann, Mazor (1958).

Відрізняється від індексу РМА іншими критеріями оцінки:

0 - запалення відсутнє;

1 - легка кровоточивість після зондування тупим інструментом;

2 - змінений колір ясен;

3 - набряк ясен;

4 - виразка ясен.

6. Гінгівальный індекс Лоє і Сільнес (GI Lőе, Silness, 1967).

Методика визначення. Вивчають стан ясен у всіх зубів, або визначеної групи з усіх боків (апроксимальні, вестибулярні й оральні). Кожну з чотирьох сторін оцінюють у балах за наступними критеріями:

0 - запалення відсутнє;

    1 - легке запалення (легка зміна кольору, легкий набряк, немає кровоточивості при доторканні);

    2 - помірне запалення (гіперемія, набряк, кровоточивість при доторканні);

    3 - важке запалення (виражена гіперемія, набряк, виразка, спонтанна кровоточивість).

Обчислюють за формулами

для одного зуба:

                                                                    S

                                                        GI = ¾¾¾ ,

                                                                    4

де S - сума балів біля одного зуба;

     4 - досліджувані поверхні.

для групи зубів:

    

   S GI

GI = ¾¾¾¾¾ ,

   n

де S GI - сума GI у кожного зуба;

          n - число досліджуваних зубів.

Оцінка результатів.

0,1 - 1 бал - легкий гінгівіт;

1,1 - 2  - гінгівіт середньої тяжкості;

2,1 - 3  - тяжкий гінгівіт.

Приклад 17.

У хворого навколо 43,42,32,33,34 зубів визначається легке запалення з усіх боків (по 1 балу); навколо 41,31 зубів легке запалення з двох сторін (по 1 балу) і помірне теж із двох сторін (по 2 бали); біля інших зубів запалення відсутнє.

Обчислюємо GI кожного зуба:

GI43 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

GI42 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

GI41 = (1+1+2+2+) : 4 = 6:4 = 1,5;

GI31 = (1+1+2+2+) : 4 = 6:4 = 1,5;

GI32 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

GI33 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

GI34 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1.

Зубограма приймає наступний вигляд:

бали х 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали х 0 0 0 0 1 1 1,5 1,5 1 1 1 0 0 0 х

Обчислюємо GI індивідуума:

GIі = (1+1+1,5+1,5+1+1+1) : 28 = 8:28 = 0,28

 ІНДЕКСИ ДЕСТРУКЦІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ

Ці індекси відносяться до категорії необоротніх, які характеризують ступінь чи інтенсивність деструкції кісти. Запальний компонент вони не враховують. З застосуванням сучасних технологій лікування остеопороза деякі з них є напівоборотніми, у зв'язку з чим ці індекси можуть служити для оцінки ефективності остеотропної терапії і стабілізації процесу.

1. Індекс оголення кореня Iог. (Goldberg et al., 1976).

Методика визначення. На рентгенівському знімку вимірюють відстань (L) від вершини гребеня альвеолярного відростка до цементно-емалевої межі досліджуваного зуба.

Iог. визначають за формулою:

                                                              S L

Iог.  = ¾¾¾ ,

        n

де S L - сума відстаней біля кожного зуба;

        n - число досліджуваних зубів.

2. Індекс Fuch.

Методика визначення. По рентгенограмі визначають ступінь деструкції кісткової тканини  навколо всіх зубів, виражають у балах:

4 - відсутність резорбції альвеолярного відростка;

3 - резорбція кісти до 1/3 довжини кореня;

2 - резорбція кісти до 2/3 довжини кореня;   

1 - резорбція кісти більш 2/3 довжини кореня;   

0 - зуб поза кісткою чи його відсутність, викликані патологією пародонта. 

Обчислення індексу проводять за формулою:

       (n  х   0) + (n  х  1) + (n  х  2) + (n  х  3)

                    Індекс = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾,

       n   х  4

де n - число зубів з відповідним ступенем деструкції;

 0,1,2,3,4 - відповідний бал.

Приклад 18.

При аналізі ортопантомограми виявлена наступна ступінь деструкції кістки:

бали 0 2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 0
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 0 2 1 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 1 2 0

І = [(4х0)+(4х1)+(4х2)+(16х3)] : (4х4) = 60:16 = 3,75.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.