RSS    

   Реферат: Индексная оценка пародонтального статуса (на русском и украинском языке)

ІЕГі = (0+0,6+0,4+0,2+0+0,6) : 6 = 1,8:6 = 0,3.

Висновок: гарний рівень гігієни.


 Індекси гігієни порожнини рота для зубного каменю

Багато авторів вважають зубний камінь одним з етіологічних факторів у розвитку пародонтита. Гадають, що зубний камінь, особливо розташований у шийки зуба, викликає механічне подразнення ясен, закриває вихід із зубоясенної кишені і тим самим перешкоджає виходженню з нього мікробів, мігруючих лейкоцитів і продуктів їхнього розпаду (А.П. Левицкий и соавт., 1987).

За допомогою цієї групи індексів оцінюють гігієну порожнини рота з позицій тільки зубного каменю.

1. Індекс поверхні відкладень зубного каменю (CSJ).

Методика визначення. Досліджують 4 різці нижньої щелепи з усіх боків (4-х) на наявність зубного каменю. Кожна поверхня зуба, на якій виявлений зубний камінь, оцінюється в 1 бал. CSJ обчислюють за формулами

для зуба:    

    S

CSJз =¾¾¾ ,

    4

де S - сума балів поверхонь зуба;

     4 - число обстежуваних поверхонь.

для індивідуума:

         S CSJи

CSJі = ¾¾¾¾¾  ,

       4

де S CSJі - сума індексів поверхні відкладення

                  зубного каменю кожного зуба;

             4 - число обстежуваних зубів.

Приклад 9.

Визначаємо CSJз для кожного зуба (умовно):

CSJ32 = (1+1+1+1) : 4 = 4:4 = 1;

CSJ31 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75;

CSJ41 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75;

CSJ42 = (1+1+1+0) : 4 = 3:4 = 0,75.

Визначаємо CSJ індивідуума:

CSJі = (1+0,75+0,75+0,75) : 4 = 3,25:4 = 0,81.

2. Індекс вертикального розміру каменю (VM).

Методика визначення. Досліджується язична поверхня 6-ти нижніх фронтальних зубів. За допомогою градуйованого пародонтального зонда виміряється найбільша висота зубного каменю в кожного зуба. Індекс дорівнює сумі вимірів висоти в шести зубів.

3. Ретенційний індекс. 

Характеризує стан поверхні зуба (шорсткість), що прилягає до ясен.

Методика визначення. Візуально і за допомогою зонда оцінюють ретенційні фактори в пришийковій частини зубів, виражають у балах:

0 - відсутність карієсу, зубного каменю, неякісної пломби;

1 - надясенні: каріозна порожнина, зубний камінь, неякісна пломба;

2 - підясенні: каріозна порожнина, зубний камінь, неякісна пломба;

3 - велика порожнина, достаток каменю, над- і підясенна неякісна пломба.

Індекс обчислюють за формулою:

       S

РІ = ¾¾¾

        n

де S- сума балів;

     n - число обстежених зубів.

4. Метод кількісного визначення відкладення зубного каменю (Т.П. Терешина, 1993).

Методика визначення.  Використовують спеціальну індикаторну фарбу, що офарблює тільки зубний камінь: барвник кислотний блакитний - 0,25 г, гліцерин - 1,25 г, поверхнево-активна речовина (твін-80) - 0,25 г, сахарин  - 0,1 г, ароматизатор - 0,5 г, вода дистильована -25 мл.

Ватяними валиками закривають вивідні протоки великих слинних залоз, оральну поверхню 4-х нижніх різців висушують, ватяним тампончиком наносять індикаторну фарбу по всій язичній поверхні зубів. Надлишки фарби видаляють ватяним тампоном, поверхню зубів висушують і щільно притискають фільтрувальний папірець розміром 1х3 см на 3-5 секунд.       

На папері залишаються відбитки блакитного кольору, проекція яких відбиває місця відкладення зубного каменю. Фільтрувальний папір висушують, кожну пофарбовану ділянку обводять прямими лініями (границею служать виступаючі крапки фарбування) і замикають у чотирикутник. Площу кожної ділянки вимірюють міліметровою лінійкою і підсумовують для визначення загальної площі зубного каменю.

Оцінка результатів.  Інтенсивність відкладення зубного каменю виражають у балах:

                   

Площа пофарбованої ділянки (см2)

Бал
0 0
1-20 1
21-50 2
50-100 3
100-150 4
150-200 5

       

Інтенсивність відкладення зубного каменю, оцінена в 2 бали і вище, вимагає проведення спеціальних заходів, спрямованих на видалення зубного каменю.

5. Індекс зубного каменю (Ennever, Sturzenberger, Radike, 1961).

Методика визначення. За допомогою стоматологічного дзеркала і зонда візуально визначають наявність над- і підясенного зубного каменю на різцях нижньої щелепи з чотирьох сторін. Виражають у балах:

0 - відсутність зубного каменю;

1 - наявність зубного каменю на одній стороні зуба;

2 - наявність зубного каменю на двох сторонах зуба;

3 - наявність зубного каменю на трьох сторонах зуба;

4 - наявність зубного каменю на чотирьох сторонах зуба.

Індекс обчислюють за формулою:

               

ІЗК =  S1,2,3,4 ,

де S1,2,3,4 - сума балів кожного зуба.

Максимальне значення ІЗК - 16 балів.

Приклад 10. Зубний камінь визначається в 31,41,42 зубів з язичної й апроксимальної поверхонь, у 32 - з язичної, вестибулярної й апроксимальної поверхонь. ІЗК = 3+3+3+4 = 13.

6. Індекс інтенсивності зубного каменю.

Методика визначення. Візуально за допомогою стоматологічного дзеркала і зонда досліджують чотири нижніх різці з чотирьох сторін. Виражають у балах на кожній поверхні зуба:

0 - немає зубного каменю;

1 - зубний камінь менш 0,5 мм ширини і/чи товщини;

2 - зубний камінь шириною і/чи товщиною від 0,5 до 1 мм;

3 - зубний камінь шириною і/чи товщиною більш 1 мм.

Індекс обчислюють за формулою:

              S1,2,3,4

ІІЗК = ¾¾¾¾¾¾,

          4

де S 1,2,3,4 - сума балів кожного зуба;

               4 - число обстежуваних зубів.

Приклад 11.

Зубний камінь визначається:

32 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних, вестибулярній поверхнях більш 1 мм;

3+3+3+3 = 12;

31 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

41 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

42 зуб - на язичній, медіальній і дистальній апроксимальних поверхнях;

3+3+3+0 = 9;

ІІЗК = (12+9+9+9) : 4 = 39:4 = 9,75.


 Індекси гігієни порожнини рота комбіновані

Ця група індексів гігієни порожнини рота враховує і зубний наліт, і зубний камінь.

1. Спрощений індекс гігієни порожнини рота Грина-Вермильйона (Oral Hygiene Index-Simlified, Green-Vermillion, 1964).

Дозволяє виявляти не тільки зубний наліт, але і зубний камінь.

Методика визначення.  Офарблюють вестибулярну поверхню 16, 11, 26, 31 і язичну поверхню 46, 36 зубів йодвмістким розчином. На відповідних поверхнях досліджуваних зубів визначають індекс зубного нальоту (Debris-index) і індекс зубного каменю (Calcuius-index), виражають у балах:

Зубний наліт (DI):

0 - зубний наліт відсутній;

1 - зубний наліт покриває не більш    1/3 поверхні

коронки зуба;

2 - зубний наліт покриває від 1/3 до  2/3   поверхні зуба;

3 - зубний наліт покриває > 2/3 поверхні зуба.

Зубний камінь (CI):

0 - зубний камінь не виявлений;

1 - надясенний зубний камінь покриває менш 1/3 коронки зуба;

2 - надясенний зубний камінь покриває  від 1/3 до 2/3 коронки зуба чи є підясенний у виді окремих   частин;

3 - надясенний зубний камінь покриває 2/3 коронки зуба і/чи підясенний оточує пришийкову частину зуба.

Обчислення OHI-S проводять за формулою:

        S зн                Sзк

OHI-S = (¾¾¾¾ ) + ( ¾¾¾¾ ),

            n                     n

де  S зн  - сума  балів зубного нальоту,

       S зк - сума балів зубного каменю,

           n  - кількість обстежених зубів (6 зубів).

Оцінка результатів. За допомогою OHI-S визначають рівень гігієни порожнини рота за наступними критеріями:

    0 - 0,6 балів  - гарний рівень гігієни;

    0,7 - 1,6 балів  - задовільний;

    1,7 - 2,5 балів  - незадовільний;

більше 2,6 балів  -  поганий.

Приклад 12.

Визначаємо DI:

бали 3 0 1
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
зуби 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8
бали 1 0 1

DI = (3+0+1+1+0+1) : 6 = 6:6 = 1.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.