RSS    

   Грошові зобов'язання

Грошові зобов'язання

7

ЗМІСТ

1. Доходи від операцій із грошовими зобов'язаннями

2. Порівняння прибутковості операцій із грошовими зобов'язаннями

3. Кредитні операції

4. Схеми погашення кредиту

5. Розрахунки в умовах інфляції

До найпоширеніших грошових зобов'язань, які обертаються (купуються й продаються) на грошовому ринку, можна віднести вексель і депозитний сертифікат.

Вексель - документ, цінний папір, складений за встановленим законом формою, який містить в собі безумовне грошове зобов'язання.

Простий вексель являє собою зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку певну суму грошей векселедержателеві.

Переказний вексель (тратта) містить письмовий наказ векселедавця (трасанта, адресований платникові (трасату), про сплату зазначеної у векселі суми грошей третій особі - держателю векселя (ремітенту).

Депозитний сертифікат - це цінний папір, що свідчить про те, що в банк внесений строковий вклад з фіксованим строком і ставкою відсотка. Існує два різновиди депозитних сертифікатів: непередавані, які зберігаються у вкладника й після настання строку пред'являються в банк, і передавані, які вільно продаються на вторинному фінансовому ринку.

І вексель, і депозитний сертифікат до настання строку оплати по ньому може бути куплений банком за ціною, менше тієї, котра повинна бути виплачена по них наприкінці строку. Пред'явник зобов'язання при цьому одержує гроші раніше зазначеного в ньому строку за мінусом доходу банку у вигляді дисконту.

1. Доходи від операцій із грошовими зобов'язаннями

Банк при настанні строку оплати зобов'язання одержує повністю зазначену в ньому суму. Таку операцію можна розглядати як видачу банком кредиту, шляхом дострокової виплати йому позначеної в зобов'язанні суми за мінусом відповідного відсотка.

Сума процентних грошей (дисконт) визначається виходячи із суми зобов'язання з використанням облікової ставки:

де I - дисконт (доход банку);

S - сума, що повинна бути виплачена по грошовому зобов'язанню наприкінці строку погашення, рівному року;

US - облікова ставка, по якій ураховується грошове зобов'язання.

Якщо строк від моменту обліку до моменту погашення зобов'язання буде становити деяку частину року, дисконт буде дорівнювати:

де h - кількість днів від моменту обліку зобов'язання до моменту його погашення;

H - кількість днів у році, яка прийнята до розрахунку при обліку зобов'язання.

Сума, яка виплачується власникові зобов'язання при його обліку, буде дорівнювати:

Приклад 1.

Вексель номінальною вартістю 28000 грн. зі строком погашення 4.08 врахований 4.05 при обліковій ставці 6 % річних. Визначити суму, виплачену власникові векселя при розрахунковій кількості днів у місяці, рівній 30 й у році - 360.

Рішення.

h - 90 днів;

US - 6 %;

S - 28000.

По формулі (42) одержуємо:

(грн.).

Якщо грошове зобов'язання, що враховується банком, передбачає нарахування по ньому відсотків по простій річній ставці PS, сума яка повинна бути виплачена його пред'явникові при погашенні, складе:

…………………………………...

де N - номінальна сума зобов'язання.

Якщо строк зобов'язання становить деяку частину року, ця сума розраховується по формулі:

……………………………………

де - строк зобов'язання в днях;

- розрахункова кількість днів у році при нарахуванні відсотків по зобов'язанню.

Отже, дисконт, який одержано при обліку такого грошового зобов'язання по обліковій ставці US за h днів до його погашення на підставі (41) буде дорівнювати:

…………………………………………...

де h - кількість днів від моменту обліку зобов'язання до моменту його погашення;

H - розрахункова кількість днів у році при обліку зобов'язання.

Приклад 2.

По грошовому зобов'язанню через 100 днів повинна бути сплачена сума 250000 грн. з відсотками, які нараховуються виходячи з 20 % річних при кількості днів у році, рівній 365. Банк урахував зобов'язання за 20 днів до настання строку погашення по обліковій ставці 9 % річних при розрахунковій кількості днів у році, рівній 360. Визначити суму дисконту, отриманого банком.

По формулі (45) одержимо:

грн.

2. Порівняння прибутковості операцій із грошовими зобов'язаннями

При проведенні операції обліку векселів й інших банківських операцій, необхідно визначити їхню порівняльну прибутковість (ефективність). Для цього за значеннями показників, що характеризують прибутковість різних операцій, визначаються еквівалентні значення ставок простих або складних відсотків.

Нехай у результаті інвестування суми Р на протязі n років отримана сума:

де W - отриманий доход.

Таку фінансову операцію можна представити у вигляді еквівалентної операції видачі кредиту по ставкам простих або складних відсотків, які у цьому випадку називаються ефективними ставками відсотків (ES).

При використанні ефективної ставки простих відсотків, отримана за рік сума S буде дорівнювати:

Річний доход від фінансової операції в цьому випадку буде дорівнювати:

……………………………...(46)

Якщо фінансова операція здійснювалася за період менше року, то доход у цьому випадку складе:

……………………………………….……………...(47)

де h - строк операції в днях;

Не - розрахункова кількість днів у році при використанні ефективної ставки.

Отже, ефективна ставка простих відсотків буде дорівнювати:

………………………………......……...…….......(48)

При обліку векселів отриманий доход (W) визначається формулою (41), а значення Р - формулою (42).

Тоді ефективна ставка простих відсотків буде дорівнювати:

.....…(49)

Приклад 3.

Вексель, до строку оплати якого залишилося 100 днів, врахований у банку по обліковій ставці 10 % річних при розрахунковій кількості днів у році, рівній 360. Визначити прибутковість операції обліку по ефективній ставці простих відсотків для розрахункової кількості днів у році, рівній 365.

Рішення.

US - 10 %;

h - 100 днів;

H - 360 днів;

He - 365 днів.

По формулі (49) одержимо:

Приклад 4.

Банк ураховує вексель, строк оплати якого наступить через 150 днів. Ставка простих відсотків на ринку кредитів становить 20 %. Визначити значення облікової ставки, що забезпечує рівну прибутковість операції обліку, при розрахункових значеннях кількості днів у році, рівній 365 для ставок відсотків й 360 для облікових ставок.

Рішення.

Не = 365 днів.

Н = 360 днів.

h = 150 днів.

На підставі формули (49) одержимо значення облікової ставки (US):

…………………………………………………(50)

.

Доход від операцій із грошовими зобов'язаннями, які купуються й продаються на грошовому ринку, визначається можливістю одержання відсотків, якщо їхнє нарахування передбачене, а також різницею цін купівлі-продажу, що у свою чергу буде визначатися строками від моментів покупки й продажу до моменту погашення, а також рівнем процентних ставок при покупці й продажі.

Якщо відсотки на грошове зобов'язання не нараховуються, ціна його покупки буде дорівнювати:

………………………………………………(51)

де N - номінальна сума зобов'язання;

US1 - облікова ставка при покупці;

h1 - строк у днях від моменту покупки зобов'язання до моменту погашення;

Н - розрахункова кількість днів у році.

Ціна продажу такого зобов'язання буде дорівнювати:

………………………………………………(52)

де US2 - облікова ставка при продажі;

h2 - строк у днях від моменту продажу зобов'язання до моменту погашення.

Доход від операції купівлі-продажу буде дорівнювати:

Прибутковість операції купівлі-продажу, виражена у вигляді ефективної ставки простих відсотків відповідно до формули (48) складе:

…………………………………...(53)

Приклад 5.

Депозитний сертифікат без нарахування відсотків номіналом 100000 грн. куплений за півроку до його погашення по обліковій ставці 10 % річних і проданий через 3 місяці по обліковій ставці 12 % річних. Визначити доход від операції купівлі-продажу і її прибутковість у вигляді ефективної ставки простих відсотків (розрахункова кількість днів у році - 360, у місяці - 30).

Рішення

Ціна покупки:

(грн).

Ціна продажу:

(грн).

Доход від операції купівлі-продажу

(грн.).

Прибутковість операції по ефективній ставці простих відсотків (на підставі формули 53):

%.

Страницы: 1, 2


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.