RSS    

   Північно-Кавказький економічний район Рос

Північно-Кавказький економічний район Рос

Реферат з економічної географії на тему:

ПІВНІЧНО-КАВКАЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН РОСІЇ

ЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

1.1 Економіко-географічне положення Північно-Кавказького економічного району

1.2 Природно-ресурсний потенціал регіону

2 СТРУКТУРА ПРОМИСЛОВОСТІ РАЙОНУ

3 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

ВИСНОВОК

Список літератури

ВСТУП

Склад Північно-Кавказького економічного району: Ростовська область, Краснодарський край, Ставропольський край; Республіки: Адигея, Дагестан, Інгушетія, Кабардино-Балкарська, Карачаєво-Черкеська, Північна Осетія і Чеченська (Ічкерія). Займаючи всього 2% площі країни, на якій проживає 12% населення, Північно-Кавказький економічний район (ПКЕР) виробляє 4,6% промислової продукції Російської Федерації. У загальноросійському територіальному поділі праці він спеціалізується на великомасштабному виробництві продукції різних галузей АПК, а також на видобутку вугілля, нафти, природного газу, виплавці кольорових і чорних металів, на розвитку енергетичного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування. Північний Кавказ - район високорозвиненого сільського господарства. Його питома вага у виробництві валової сільськогосподарської продукції Росії складає 11,6%. Це головна житниця країни, великий виробник зернових, технічних та кормових культур, південних плодів і овочів, тютюну, чаю, різноманітної продукції тваринництва. На частку району припадає понад 1 / 3 загальноросійського виробництва цукру-піску, 1 / 7 м'яса, більше 1 / 10 тваринного і 1 / 2 рослинного масла, 1 / 3 плодоовочевих консервів. Одночасно Північний Кавказ виконує роль основного рекреаційного господарства Росії, де в курортній зоні щорічно відпочивають декілька мільйонів чоловік. Районний господарський комплекс Північного Кавказу розвивається під впливом природних, економічних, національних, соціальних і політичних факторів, що визначають локальні особливості територіальної структури і розміщення його продуктивних сил.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

1.1 Економіко-географічне положення Північно-Кавказького економічного району

Північно-Кавказький економічний район має вигідне економіко-географічне положення. Це виявляється в наступному.

По-перше, він має вихід до трьох морським басейнів - Каспійського, Азовського і Чорного, за якими здійснюються міжрайонні господарські зв'язки. Вихід території Північного Кавказу до морів не тільки впливає на розміщення і спеціалізацію господарства самого району, а й забезпечує зовнішньоекономічні зв'язки Російської Федерації з країнами Закавказзя, Близького і Середнього Сходу та Південної Європи. Морські перевезення здійснюються через порти Новоросійськ, Туапсе, Таганрог, Махачкала. По-друге, Північно-Кавказький економічний район безпосередньо межує з колишніми республіками СРСР - країнами СНД - Грузією, Азербайджаном і потужним Донецько-Придніпровським районом України. Тісні господарські, етнічні та інфраструктурні зв'язку з цими країнами підсилюють стратегічне й економічне значення даного району для всієї Росії. Мінусом в прикордонному положенні району з Грузією і Азербайджаном є те, що там в останні роки не припиняються гострі міжнаціональні конфлікти, є додатковим чинником дестабілізації національно-політичної ситуації на Північному Кавказі. По-третє, вигідність положення Північного Кавказу виявляється в тому, що на території району проходять найважливіші залізничні, автомобільні та трубопровідні магістралі, що зв'язують Росію з країнами Закавказзя. Завдяки своєму вигідному положенню Північно-Кавказький економічний район має стабільні ринки збуту. У міжрайонному обміні Північний Кавказ виступає постачальником продукції сільськогосподарського, енергетичного і транспортного машинобудування, нафтохімії, харчової та легкої промисловості, агропромислового комплексу. Вивозяться також цемент і вугілля. Основні продукти ввезення - прокат чорних металів, деякі види мінеральних добрив, ділова деревина та пиломатеріали, автомобілі, трактори, а останнім часом нафту.

Поповнення робочої сили пов'язане з великим міграційним припливом населення, головним чином з держав Закавказзя, а також України. В основному це нелегальні емігранти, які є джерелом дешевої робочої сили.

1.2 Природно-ресурсний потенціал регіону

Сприятливі на більшій частині території грунтово-кліматичні умови сприяють господарському розвитку Північного Кавказу.

Температурний режим рівнинних частин району набагато сприятливіші для розвитку сільського господарства в порівнянні з іншими районами країни. На клімат впливає також сусідство району, з трьома морями: Чорним, Азовським і Каспійським. Особливу роль кліматоутворюючого фактора виконує Чорне море, пом'якшуючи літні температури і утеплюючи повітря узбережжя взимку. Ґрунтовий покрив дуже різноманітний. Чорноземні і каштанові гранти переважають у рівнинній частині, на просторі від Азовського моря до Владикавказа і в смузі передгір'їв. Тут зростають сади і виноградники, розкинулися посіви різноманітних сільськогосподарських культур. Вилужені глинисті і важко суглинкові чорноземи Приазовсько - Передкавказької зони - одні з кращих для обробітку зернових. За інших рівних умов урожай на них приблизно в 1,5 рази вище, ніж на дерново - середньоподзолістих ґрунтах прибалтійсько-білоруської зони. Бурі пустельно-степові ґрунти з включеннями досить великих піщаних масивів солонців і солончаків панують у напівпустельних районах Ставропольського краю і Дагестану. Це основний ареал відгінно-пасовищного тваринництва Північного Кавказу, Місцями, на ділянках зі світло-каштановими і алювіально-лучними ґрунтами, розвинене землеробство. На схилах гір утворились гірничо-лісові і гірничо-лугові ґрунти, Тут в умовах більш низьких температур і більшої кількості опадів зосереджені великі масиви гірських пасовищ. Запаси мінеральної сировини в районі різноманітні, але невеликі. Є родовища природного газу, (сумарні початкові запаси 2 трлн. М3, або 0,9% загальноросійських). Основна частина запасів природного газу припадає на Ставропольський край. Невелика кількість попутного газу видобувається разом з нафтою. Загальні запаси нафти невеликі (0,8% загальноросійських запасів нафти промислових категорій і 0,9% загальноросійських перспективних і прогнозних ресурсів), але вона краща в країні за якістю: мало сірчисту, мало смолиста, високо парафіниста, з більшим виходом при переробці світлих продуктів. Найбільш значущі родовища Майкопської і Кубано - Причорноморської площ. Намічається зростання видобутку нафти в Чечні. Освоєння дагестанської нафти стримується складними гірничо-геологічними умовами та відсутністю коштів. Є кам'яне вугілля (4% промислових запасів вугілля Росії). Майже всі його запаси (98%) зосереджені в східному крилі Донецького басейну в Ростовській області (більше 16% загальних геологічних запасів усього Донбасу). Переважають енергетичне вугілля - антрацити.

Гідроенергетичні ресурси в порівнянні з іншими джерелами енергії невеликі. І хоча серед європейських районів Росії Північний Кавказ по їх запасах займає чільне місце, їх економічний потенціал невеликий - 25 млрд. кВт-год. Найбільш значною часткою потенційних запасів гідроенергії виділяються Дагестан і Кубань. У надрах Північного Кавказу виявлені величезні запаси гарячої води і пари, залучення яких в господарський обіг дало б щорічно додатково понад 1,5 млн. т умовного палива. У районі здавна добувають свинець і цинк. Проте численні дрібні родовища цих корисних копалин розташовані в складних гірничо-геологічних умовах, а їх руди містять мало основних металів. Тому собівартість їх видобутку висока. Приємно те, що руди комплексні. Промислові запаси поліметалічних руд зосереджені в Садонському та інших родовищах Північної Осетії. Відомо також Ельбруське родовище (Карачаєво - Черкесія). Поклади свинцевих руд є в Кабардино - Балкарії. Вольфрамові руди поширені значно ширше, але основним розробляються родовищем залишається Тирниаузское. Родовища мідних руд є в Карачаєво - Черкесії, Кабардино - Балкарії, Дагестані і ін На території району є запаси ртутного сировини. Родовища кіноварі, з якої можливо витяг ртуті в промислових кількостях, відомі в Дагестані, Краснодарському краї (басейн: р. Великої Лаби), Кабардино - Балкарії (басейн р.. Терека) у рудо прояві, які тягнуться від Туапсе до Новоросійська. Є промислові запаси нікелю (Садонскій рудоносний район). Значні ресурси неметалевих сировини. Особливо широко поширений барит, багато гіпсу, вапняків, дуже великі поклади кам'яної солі (басейн р.. Лаби), сірки (Дагестан та ін.)

Водні ресурси району незначні - 69,3 км3. Проте за водозабезпеченості і на душу населення, і на одиницю території Північний Кавказ займає одне з останніх місць у країні. Ускладнює використання водних ресурсів їх вкрай нерівномірний розподіл по території та сезонами року. У багатьох місцевостях, де воду активно використовують для зрошення (у басейнах річок Дону, Кубані, Тереку), положення з водою напружене. Тут немає значних озер, а саме велике водосховище - Цимлянське, площа якого становить 2702 км5, а обсяг 23,68 км3 (корисний - 11,54 км3).

Потенційні запаси підземних вод на Північному Кавказі становлять 34 876 тис. м3/добу (4% їх запасів по Росії в цілому), але тут найвища в країні ступінь їх використання (нарівні з Центрально-Чорноземний район) - 13,6%. Особливо велике споживання води з підземних джерел у Краснодарському краї (друге місце в Росії після Московської області).

Страницы: 1, 2


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.