RSS    

   Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській област

Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській област

5

Міністерство освіти та науки України

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії

ДИПЛОМНА РОБОТА

ГЕОГРАФІЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Виконавець

студ.гр.

Керівник

зав.каф., проф.

Рецензент ________________ Доц. кафедри безпеки

життєдіяльності ФТФ

ДНУ

Допускається до захисту:

Завідувач кафедри, проф. _________________

Дніпропетровськ

2008

RESUME

The graduation research of the 5th-year student Starshinov Alexandеr (DNU, Geology and geography faculty, Department of physical and economical geography). Geography of Road and transport incidents in the Dnepropetrovsk area.

The result of the researching can be applied during:

research of road and transport incidents in the Dnepropetrovsk area, their analysis and the reasons. Application of this themes in practice.

Bibliogr 43, pg  64, tables 1,   8 ill., app. 2.

Геолого-географічний факультет

Кафедра фізичної та економічної географії

Географія дорожньо-транспортних пригод в Дніпропетровській області

Виконавець: студент групи ГГ-07-С Старшинов О.О.

Керівник: зав.каф., проф. Зеленська Любов Іванівна

Дипломна робота: 62 с., 8 рис., 1 табл., 43 джерела, 2 додатки.

Об'єкт дослідження: дорожньо-транспортні пригоди (ДТП) в Дніпропетровській області.

Предмет дослідження: кількісні та якісні характеристики ДТП в Дніпропетровській області.

Мета роботи: географічні дослідження та аналіз дорожньо-транспортних пригод.

Одержані висновки та їх новизна: у ході роботи досліджено види та причини дорожньо-транспортних пригод, їх учасники та наслідки.  Також досліджувалась частота походження дорожньо-транспортних пригод, взаємозв'язок рівня розвитку автопромисловості в Україні та безпеки дорожнього руху. Було проведено аналіз причин зростання кількості шкідливих наслідків дорожнього руху в Україні та шляхи їх усунення та вплив на безпеку дорожнього руху технічного стану вулиць та доріг. Також розглядались географічні аспекти ДТП: питання демографії, економічної, транспортної, та соціальної географії. При даному дослідженні знайдено взаємозв'язок туризму в Україні та області і рівнем ДТП у аспекті чемпіонату Європи з футболу 2012року та його можливого впливу на кількість ДТП.

Результати дослідження можуть бути застосовані при викладанні географічної дисципліни в загальноосвітній школі, для запобігання травматизму у дітей, більш детального розгляду негативного явища - ДТП.

ЗМІСТ

Вступ

1. 1. Аналіз та причини підвищення безпеки дорожнього руху в Україні

1.1. Обґрунтування потреби у підвищенні безпеки дорожнього

руху в Україні

1.2. Стан безпеки дорожнього руху та діяльності щодо зменшення

фатальних наслідків та травмування на дорогах в  Україні та країнах

членах ЄС 

1.3. Аналіз причин зростання кількості шкідливих наслідків дорожнього

руху в Україні та шляхи їх усунення

1.4. Вплив на безпеку дорожнього руху технічного стану вулиць та доріг

2. Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП)

2.1. Дорожньо-транспортні пригоди: види, причини, учасники та

наслідки

2.1.1. ДТП із важкими наслідками та із наслідками легкого ступеня

2.1.2. Місце події дорожньо-транспортної пригоди 

2.2. Взаємозв'язок рівня розвитку автопромисловості в Україні

та безпеки дорожнього руху

2.3. Географічні аспекти ДТП: питання демографії,

економічної, транспортної, та соціальної географії

2.3.1. Демографічні наслідки дорожньо-транспортної аварійності в Україні

2.3.2. Економічні аспекти

2.3.3. Взаємозв'язок туризму в Україні та області і рівнем ДТП

2.3.4. Чемпіонат Європи з футболу 2012року та його можливий

вплив на кількість ДТП

3. Практичне застосування теми: «Географія ДТП в

Дніпропетровській області» у навчально-виховній роботі

3.1. Робота з пішоходами та дітьми

3.2. Профілактичні заходи

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Метою даної роботи є: географічні дослідження та аналіз дорожньо-транспортних пригод. Види та причини дорожньо-транспортних пригод, їх учасники та наслідки.  Також, частота походження дорожньо-транспортних пригод, взаємозв'язок рівня розвитку автопромисловості в Україні та безпеки дорожнього руху. Аналіз причин зростання кількості шкідливих наслідків дорожнього руху в Україні та шляхи їх усунення та вплив на безпеку дорожнього руху технічного стану вулиць та доріг. Рівень ДТП у аспекті чемпіонату Європи з футболу 2012року та його можливого впливу на кількість ДТП.

При вивченні теми «Дорожньо-транспортні пригоди в Дніпропетровській області», необхідно виявити також її взаємозв'язок з географічними науками, а також актуальність у наш час.

Із класифікації наук виходить, що географія відноситься до двох груп наук: природних (фізична географія) і соціальних (економічна географія). Але, фактично виділяється й група природно-соціальних наук, що насамперед включає геоекологію, соціальну екологію й природокористування з окремими дисциплінами: землекористування, лісокористування, водокористування та ін.).

Є ще науки, що займають проміжне положення, наприклад математична лінгвістика, технічна естетика, економічна геолоія та ін. Серед наук цього типу варто згадати також топоніміку - науку про географічні назви. У загальному питання про класифікації наук дуже складне[39].

Для вивчення теми «Дорожньо-транспортні пригоди» необхідно визначитись до якого розділу географії її необхідно віднести. Якщо розглядати ДТП, як негативний фактор впливу на демографічну ситуацію в країні, тоді це географія населення (демографія). Вона вивчає будь-які фактори (зовнішні чи внутрішні), що впливають на кількісні та якісні показники населення. Якщо ж підійти з точки зору впливу такого негативного явища, як ДТП на економіку держави, вивчати це буде економічна географія. З точки зору соціальної географії ДТП - негативне для суспільства явище, кількісні та якісні характеристики якого вона буде вивчати, як суспільну проблему. Для дослідження факторів, які безпосередньо впливають на факт ДТП, необхідно торкнутися транспортної географії.

Отже, як бачимо тема «Географія дорожньо-транспортних пригод», має різносторонні напрямки, може розглядатися декількома напрямами географічних наук, котрі вивчають її одночасно, чи переплітаються в окремих випадках. Дана тема піддається статистичному та картографічному опису, підлягає географічному аналізу. Все це є свідоцтвом актуальності і важливості даної теми. Особливо у зв'язку з високими темпами розвитку автопромисловості і машинобудування в цілому.

1. Аналіз та причини підвищення безпеки дорожнього руху в

Україні

1.1 Обґрунтування потреби у підвищенні безпеки дорожнього руху

в Україні

1) Гуманітарний чинник

Конституція України визнала найвищою соціальною цінністю в Україні життя, здоров'я і безпеку людини.

 Резолюція Генеральної асамблеї ООН 58/289 „Поліпшення глобальної безпеки дорожнього руху” затвердила концепцію:

”Не можна досягати мобільності ціною здоров'я і життя людей.”

Кожні два роки в Україні у дорожніх транспортних пригодах (ДТП) гине українських  громадян більше, ніж за всю афганську війну загинуло громадян усього СРСР. Порівняно з  країнами Європи в Україні незадовільний стан безпеки дорожнього руху, високий  рівень смертності через аварії та дорожньо-транспортний травматизм,  низька транспортна дисципліна учасників дорожнього руху [28].

За європейською методикою розрахунку, загибель і травмування більше ніж шістдесяти тисяч громадян України завдають страждань мінімум одному  мільйону осіб (з урахуванням членів сімей постраждалих). Тисячі громадян щорічно стають на все життя інвалідами і потребують постійної допомоги від держави та суспільства.

Непоправною втратою для суспільства є загибель або каліцтво дітей і громадян молодого віку, що завдає величезної шкоди майбутнім поколінням.

Автомобілізація в Україні динамічно розвивається. Через 10 років кількість автомобілів подвоїться і ризики аварійності значно зростуть. Вже сьогодні необхідні рішучі заходи.

2) Економічний чинник

Обґрунтуванням необхідності нового підходу до безпеки дорожнього руху і вжиття заходів з безпеки є європейський досвід, який свідчить: загибель у  ДТП однієї людини спричиняє, окрім страждань, один мільйон євро збитків, тому усі заходи, які запобігатимуть смертям у ДТП і  коштують до мільйона  євро -  доцільні. Наслідки ДТП у ЄС завдають збитків у розмірі 2 % ВВП. В Україні збитки від ДТП, за українською методикою підрахунку, становлять 1,4 % ВВП, а за міжнародною - 3,5 % [35].

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.