RSS    

   АПК Північного Кавказу

АПК Північного Кавказу

23

Зміст:

 

Вступ

1. Сутність агропромислового комплексу 

2. Особливості Агропромислового комплексу Північного Кавказу

3. Агропромисловий комплекс Південного федерального округу в першому півріччі 2007 року

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

До складу Північно-Кавказького економічного району входять: Ростовська область. Краснодарський і Ставропольський краї, республіки Адигея, Дагестан, Кабардино-Балкарська, Карачаєво-Черкеська, Північна Осетія - Аланія, Інгушська і Чеченська.

Площа: 355,1 тис. км2. Населення: 17,7 млн.. чол.

У Північно-Кавказькому економічному районі сформовані агропромисловий, індустріальний і курортно-рекреаційний комплекси, які в умовах переходу до ринкових відносин можуть і повинні внести значний внесок у вирішення завдань економічного та соціального відродження Росії. Галузями ринкової спеціалізації Північного Кавказу є машинобудування, харчова, легка, вугільна, нафтохімічна, цементна промисловість, багатогалузеве сільськогосподарське виробництво і унікальний курортно-рекреаційний комплекс.

1. Сутність агропромислового комплексу

Агропромисловий комплекс (АПК) є важливою складовою частиною економіки країни, що включає галузі по виробництву сільськогосподарської продукції, її переробки та доведення до споживача, а також забезпечують сільське господарство і переробну промисловість засобами виробництва. У структурі АПК виділяють три основні сфери, або групи галузей і виробництв.

1. Сільське господарство (землеробство і тваринництво), лісове та рибне господарство.

2. Галузі, що переробляють сільськогосподарську сировину (харчова промисловість, галузі легкої промисловості, пов'язані з первинною обробкою льону, бавовни, вовни, шкір та ін.)

3. Галузі промисловості, що випускають засоби виробництва для сільського господарства та переробляють сільськогосподарську продукцію галузей (сільськогосподарське машинобудування, тракторобудування, машинобудування, що випускає обладнання для харчової та легкої промисловості, меліоративну техніку, мінеральні добрива та ін.) У цю сферу входять обслуговуючі виробництва, що забезпечують заготівлю, зберігання, транспортування та реалізацію продукції АПК.

Актуальне завдання сучасного розвитку АПК - збалансованість усіх його ланок. Відставання в розвитку переробних виробництв призводить до великих втрат сільськогосподарської продукції, що досягає 30% від зібраного зерна, 40% зібраних картоплі та овочів.

Гостра проблема розвитку, що виникла в умовах економічних реформ і тривалого кризового розвитку АПК - нерозвиненість ринку засобів виробництва. Це сприяло прогресуючого зносу обладнання (в переробних галузях він досягає 75%), зниження використання мінеральних добрив (за 1990-і роки на один гектар ріллі їх внесення скоротилася більш ніж у 10 разів), скорочення парку автомобільної, тракторної техніки та сільськогосподарського обладнання (за зазначений період - майже в три рази).

Сільське господарство - головна ланка АПК. Воно дає більше половини всієї продукції АПК, концентруючи близько 70% його виробничих основних фондів. Сільське господарство складається з двох груп галузей - рослинництво (землеробство) і тваринництво. Його основна особливість полягає в тому, що головний засіб виробництва тут - земельні угіддя. У загальної земельної площі Росії (1707,5 млн. га) сільськогосподарські угіддя становлять 208 млн. га (13% території країни), в тому числі площа ріллі 126 млн. га (59% площі сільськогосподарських угідь).

Відмітна особливість сільського господарства - його сезонність, що ставить його в залежність від природних умов, призводить до нерівномірного використання робочої сили протягом року і нерівномірного надходження продукції та грошових доходів.

На розміщення і спеціалізацію галузей сільського господарства впливають природні та соціально - економічні фактори, при цьому переважний вплив має перша група факторів. Сільськогосподарські культури для свого обробітку потребують певних природних умовах. Тривалість вегетаційного періоду, вимогливість до тепла, світла і якості ґрунтів у сільськогосподарських культур різні, у зв'язку з чим неоднакові межі їх розповсюдження. На розміщення галузей тваринництва вплив природних факторів проявляється через кормову базу.

Основні природні фактори розміщення галузей сільського господарства - якість ґрунтів, тривалість безморозного періоду, сума активних температур (забезпеченість теплом), сумарна сонячна радіація (забезпеченість світлом), умови зволоження, кількість опадів, забезпеченість водними ресурсами, рельєфні умови місцевості й ін

Природні чинники найбільшою мірою впливають на розміщення галузей рослинництва. З галузей тваринництва від природних умов найбільш залежно пасовищне тваринництво (деякі напрямки вівчарства, скотарства, а також оленярство, конярство та ін.)Розвиток його галузей залежить від наявності пасовищ, їх розмірів, складу рослинності та тривалості їх використання.

З числа соціально - економічних чинників на розміщення галузей сільського господарства та їх спеціалізацію найбільший вплив надають наступні:

1. Забезпеченість робочою силою. Як відомо, багато галузей сільського господарства є досить трудомісткими, тому можливість розвитку ряду галузей, перш за все в рослинництві, залежить від наявності в регіоні робочої сили.

2. Положення сільськогосподарських підприємств щодо ринків збуту. Виробництво малотранспортабельною сільськогосподарської продукції концентрується поблизу масового споживача (районів зосередження населення). Великі міста, агломерації і урбанізовані райони сприяють розвитку приміського напрями спеціалізації сільського господарства (випуск швидкопсувної і масової сільськогосподарської продукції).

3. Характер розвитку транспорту, перш за все, автомобільного, забезпеченість території дорогами з твердим покриттям.

4. Насиченість території основними виробничими фондами, що складаються з технічних (машини, сільськогосподарська техніка тощо) і інфраструктурних (сховища, виробничі будівлі, споруди сільськогосподарського призначення, системи енерго-і водопостачання та ін) елементів.

5. Розміщення переробних підприємств, що часто зумовлює характер спеціалізації і рівень концентрації сільськогосподарського виробництва. Так, підприємства консервної промисловості зосереджують поблизу овочівництво, плодівництво, скотарство молочного або м'ясного напрямків, а цукрові заводи - посіви цукрових буряків і т. д.

Сільського господарства включає дві основні галузі - рослинництво і тваринництво з такими підгалузями як зернове господарство, кормо виробництво, виробництво технічних культур, садівництво, овочівництво, скотарство (розведення великої рогатої худоби), свинарство, вівчарство, птахівництво, тваринництво, ставкове рибництво та ін

Рослинництво виробляє більше половини всієї сільськогосподарської продукції країни, будучи провідною галуззю сільського господарства, так як від його розвитку значною мірою залежить і рівень тваринництва.

Зерновими культурами зайнято більше половини посівних площ країни. За роки економічної кризи площа посівних під зерновими культурами скорочувалася. Це, а також зниження внесення мінеральних добрив та зменшення парку сільськогосподарської техніки сприяли скороченню зборів зернових культур (в кінці 1990-х років щорічний збір становив 60 - 70 млн. т), падіння їх врожайності.

Ведуча зернова культура Росії - озима та яра пшениця. Більш врожайною, але і вимогливою до тепла і якості ґрунтів є озима пшениця. Її посіви зосереджені на Північному Кавказі і в Центрально - Чорноземному районі. Ярова пшениця переважає у Поволжі, на Уралі, в Сибіру, в Центрі країни. Жито менш вимоглива до умов зростання, тому обробляється в районах Нечорноземної зони РФ.

Практично повсюдно в землеробських районах країни вирощується ячмінь, а овес, як вологолюбна і не вимоглива до грунтів культура, розміщується в лісовій зоні. Теплолюбна культура кукурудза на зерно вирощується на Північному Кавказі, в Центральному Черноземье і південному Поволжі (так званий "кукурудзяний пояс").

З круп'яних культур в Росії основними є просо, гречка і рис. Просо вирощують у степових районах Північного Кавказу, Центрального Чорнозем'я, Поволжя та Уралу. Гречка, навпаки, вимоглива до зволоження і погано переносить підвищену температуру повітря, у зв'язку з чим вирощується переважно в лісових районах. Посіви рису зосереджені на зрошуваних землях Північного Кавказу, Волго - Ахтубінській заплави (Астраханська область) і Примор'я (Далекий Схід).

Найбільш поширені технічні культури в країні - льон-довгунець, цукровий буряк, соняшник, соя, гірчиця, коноплі. Льон вимогливий до зволоження і не вимогливий до грунтів, тому обробляється в Нечорноземної зоні РФ. Цукрові буряки переважно росте в Центральному Чорнозем'ї і на Північному Кавказі. Головна олійна культура - соняшник - вирощується на Північному Кавказі, в Поволжі, Центрально - чорноземний район, в південних районах Уралу та Західного Сибіру. Переважно в цих же районах розташовуються посіви інших олійних культур - сої (обробляється ще на півдні Далекого Сходу) і гірчиці. Коноплі обробляється в Нечорнозем'я і на Північному Кавказі.

Страницы: 1, 2, 3, 4


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.